Seksualiteit Overgang

Geen zin in vrijen

Een levensfase die fysiek veel invloed heeft op seksualiteit, is de overgang.
De overgang is een proces waarin een vrouw allerlei veranderingen ondergaat. Geestelijk en lichamelijk verander je.

Tijdens de overgang kan je zin in vrijen afnemen of zelfs een helemaal verdwijnen.
Gevoelens van afkeer, afstand willen, geen zin hebben in vrijen, niet aangeraakt willen worden, geen mannen om je heen kunnen verdragen, of twijfelen aan je seksuele geaardheid, zijn normale verschijnselen in dit veranderingsproces.
Je kunt in deze tijd een sterke voorkeur hebben voor vrouwen om je heen.

Allemaal gevoelens en twijfels die tijdens de overgang de revue kunnen passeren. Het is belangrijk daarnaar te luisteren.

Je ervaart niet meer de seksdrift zoals je die kende. Je hoeft immers geen leven meer door te geven.
Deze natuurlijke drang werd eerder aangestuurd door je hormonen en neemt gedurende de overgang meestal sterk af.

Emotionele verbondenheid en wederkerigheid tussen man en vrouw, gaan met de veranderingen van de overgang een veel grotere rol spelen. Dat vraagt ook van de man een verandering in de manier waarop hij tot nu toe keek naar seksualiteit en de rol daarvan.

Het is voor de vrouw belangrijk dat ze zich geen schuldgevoel aan (laat) praten of zich laat verleiden tot compromissen die zij diep in haar hart niet wil!
Alléén wanneer je beiden bereid bent onder ogen te zien, dat met de komst van de overgang andere voorwaarden nodig zijn om te komen tot lichamelijke intimiteit, zal een nieuwe seksualiteit en passie kunnen ontstaan. Vaak is er door verminderde vochtigheid afkeer om te vrijen. Maak eens een afspraak om over dit probleem te praten en wat de mogelijkheden voor jouw zijn om het te verbeteren.

Meer zin in vrijen

Sommige vrouwen ervaren in de premenopauze nog een periode met een toegenomen zin vrijen. Vaak een soort laatste opleving van de natuur om zich nog te kunnen voortplanten.