"Maandelijks klachten hebben is niet fijn"
Zelfs anderen kunnen je soms liever vermijden de dagen voor je menstruatie. 


Het is goed om te weten dat praten met een specialist je kan helpen deze klachten effectief te beheersen.


De uitdaging van menstruatieklachten: Stemmingsschommelingen en neerslachtigheid voor je menstruatie

Maandelijkse menstruatieklachten zijn een veelvoorkomend ongemak, variërend van buikkrampen, migraine, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, vermoeidheid, gespannen borsten tot lage rugpijn. Deze symptomen vallen vaak onder het premenstrueel syndroom (PMS). Ook ervaren sommige vrouwen hevige menstruaties, gezwollen borsten, eetbuien, of gewoon het gevoel van hormonale onbalans dat hun welzijn beïnvloedt. Ongeacht je leeftijd, kunnen deze klachten zich voordoen rond je menstruatiecyclus. Er zijn momenteel ongeveer 150 bekende symptomen die kunnen worden veroorzaakt door hormonale veranderingen tijdens de ovulatie en menstruatie, wat het begrijpen en beheersen ervan een uitdaging kan maken.

De meest voorkomende klachten omvatten neerslachtigheid, prikkelbaarheid, concentratieverlies, slaapproblemen, eetlustveranderingen, opgeblazen gevoel, gespannen borsten, buikpijn, lage rugpijn en hoofdpijn.

Veel van deze hormonale klachten kunnen effectief worden aangepakt. We bekijken niet alleen de symptomen, maar ook de mogelijke oplossingen, evenals de voor- en nadelen van verschillende benaderingen. We helpen je ontdekken wat het beste bij jou en jouw leven past.

De meest voorkomende reactie van vrouwen is dat ze eindelijk het gevoel hebben dat iemand hen begrijpt. Ze waarderen de kennis en expertise van de specialist en vinden opluchting in de uitleg tijdens het consult. Het is belangrijk om te beseffen dat je je niet aanstelt; jouw ervaringen zijn geldig en kunnen worden aangepakt.

De veranderingen wanneer je aan je hormonen werkt

Terug keren naar je beste zelf:

Voel je weer comfortabel in je eigen huid. Neem actief deel zonder nee te hoeven zeggen.

Hoe geweldig zou het zijn om:

Verlost te zijn van klachten die je dagelijks leven beïnvloeden. Geen ziekteverzuim meer en weer met een glimlach je collega's begroeten.

Onthoud, hulp is binnen handbereik voor die vervelende klachten. Het is eenvoudig:

Maak een afspraak in de praktijk of online. In veel gevallen wordt de kosten gedekt door je aanvullende verzekering   controleer dit hier.

Houd er rekening mee dat:

Eventuele supplementen die je nodig hebt niet worden vergoed door de verzekering. 

Twijfel je nog? 

  Jij weet als geen ander hoe lang je al met klachten worstelt en dat het niet leuk is.

Waarom niet vandaag nog de eerste stap zetten om van je klachten af te komen?

 Ik sta klaar om je te helpen.

Wie is Anke

Mijn missie is dat vrouwen niet vermoeid en depressief de dag door moeten komen maar met een grote lach.

Voor mij is het prachtig om te zien hoe een vrouw weer opbloeit. De vermoeidheid en depressiviteit en allerlei andere klachten weg zijn. Als ze weer ontspannen kunnen zijn en kunnen lachten en lekker in hun vel zitten.

Door specifieke opleidingen te volgen heb ik veel inzicht over de vrouwelijk hormonen.  Maar vooral hoe je hormonen kan beïnvloeden met voeding, gedag en gebruik van supplementen. 

Ik ben nu al weer 24 jaar natuurgeneeskundige en heb al vele vrouwen blij gemaakt met een resultaat waar ze alleen maar van konden dromen.

Waarom ik me richt om deze vrouwen te helpen is omdat de huisarts hierbij geen hulp kan bieden. Veel vrouwen vinden het fijn om met een andere vrouw te spreken die al deze levens fase heeft door lopen.  De ervaring en de veranderingen die in je lichaam plaats vinden te bespreken. En wat je aan de klachten kan doen.

Mijn visie is dat vrouwen eerder gebruik moeten maken van de hulp. Er zijn zoveel vrouwen die jaren lang met klachten rondlopen en denken dat het zo hoort. Pijn in je buik hebben stemmingswisselingen pijnlijke borsten enz..

Het gemak van Online Consult snel en makkelijk

Veel vrouwen kiezen voor online consult vanwege de snelle hulp bij klachten.

Je hoeft de deur niet uit en het voelt alsof je aan tafel zit in mijn praktijk.

Het is zo eenvoudig, dus waarom zou je er geen gebruik van maken?

Jouw klachten zijn belangrijk, ook al denken we als vrouwen vaak dat ze wel vanzelf overgaan.

Natuurlijk kan je ook gewoon een afspraak maken in mijn praktijk.

Je wilt graag een afspraak maken

Stap 1. Afspraak Boeken

Boek een afspraak in de online agenda [hier]. Het is eenvoudig om een geschikt tijdstip te kiezen voor je afspraak. Je hebt de keuze tussen een afspraak in de praktijk of online. 

Stap 2. Bevestigingsmail en Vragenlijst

Na het boeken ontvang je een bevestigingsmail met een vragenlijst. Het invullen van deze vragenlijst helpt ons om een goed beeld te krijgen van je klachten.

Stap 3. Bespreken van Klachten

Tijdens ons contact bespreken we je klachten op basis van de ingevulde vragenlijst en je persoonlijke verhaal. Samen onderzoeken we de oorsprong van je klachten en geef ik je advies. 

Veel gestelde vragen

Kan ik zonder verwijzing een afspraak maken?

Je hebt geen verwijzing nodig.

Hoe lang duurt een afspraak?

Je afspraak duurt 1 uur waarin we alles rustig door kunnen spreken betreffende je klachten.

Wat zijn de kosten.

De meeste verzekeraars vergoeden via de aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk de kosten kijk onder het kopje vergoedingen. De kosten van een  consult van een uur zijn €89.50 kijk hier voor jouw vergoeding van je zorgverzekeraar

Word er gebruik gemaakt van supplementen?

In de meeste gevallen wel om het lichaam in de eerste periode extra te ondersteunen.

Moet ik dan een speciaal dieet gaan volgen?

Nee hoor we kijken alleen naar je voeding. Doen aanpassingen voor meer energie en een betere hormoonbalans. Dat is wat je graag terug wilt krijgen.

Ben je een geregistreerd therapeut? 

Ja, als Care for Women specialiste

Wat moet ik doen als ik niet op de afspraak kan komen?

Je 24 uur van te voren afmelden telefonisch. Doe je dit niet dan wordt er een gedeelte van de tijd in rekening gebracht lees hier de algemene voorwaarden

Kan ik makkelijk met de auto komen?

Even voor de duidelijkheid een routebeschrijving aangezien de navigatie automatisch naar de waaldijk gaat ipv de waalweg.    

Voor de navigatie vul in Rijkstraatweg 67  2988 BB Ridderkerk dit is een wit restaurant

genaamd Ross Lovell (voorheen de Hermitage/ Wapen van Rijsoord) en daar ga je de doodlopende

straat in dit is de Waalweg  wanneer je deze volgt heb je rechts het water en links de Molen volg de weg verder naar nr 21  waar de praktijk is CARE for WOMEN  

Rij op de Rijksstraatweg niet harder dan 50 er staan veel flitsers! 

Je kan op het grind voor de deur parkeren.  

Ben je onder weg en je komt er niet uit parkeer dan even rustig en bel me even 06-10501241

geen stress ik help je verder.

Contact Informatie

Adres: Waalweg 21
2988 CH Ridderkerk -Rijsoord

Email:  info@ankesimons.nl

Phone: 06-10501241

KVK nr. 24420922

BTW nr. NL002173065B16

Algemene-voorwaarden

 Overeenkomst tot dienstverlening

 1. De overeenkomst tot verlening van diensten op het gebied van vrouwengezondheid en welzijn, zullen te allen tijde worden gesloten door de dienstverleners vanuit haar vrije beroepsuitoefening.
 2. Van een overeenkomst, zoals bedoeld in het vorige lid, is sprake vanaf het moment dat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd, middels een afsprakennotitie, een (e-mail)correspondentie of digitale reply vanuit de online agenda op de website van Care for Women (www.careforwomen.nl) of de website van Anke Simons (www.ankesimonsnnl).
 3. De gehanteerde tarieven zijn zichtbaar op de site en opvraagbaar. Als de feitelijke duur van het consult langer is dan de afgesproken duur van het consult, is de feitelijke duur bepalend voor het tarief.

Tarieven & betaling

 1. Betaling per verkregen consult dient direct na afloop van de dienst contant of met pin of tikkie voldaan te worden, tenzij anders met de dienstverlener is overeengekomen.
 2. Tenzij voor de verlening van de dienst in een bepaalde zaak anders wordt afgesproken, heeft de cliënte recht op verstrekking van een goed en helder leesbare factuur, die voldoet aan de richtlijnen zoals gesteld door de zorgverzekeraars.
 3. Indien de cliënte later dan 24 uur (één werkdag) van te voren de dienst of activiteit annuleert, wordt deze dienst of activiteit volledig in rekening gebracht. De annulering van de betreffende dienst of activiteit dient telefonisch of per email naar info@ankesimons.nl te gebeuren.

Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid wordt slechts door dienstverlener in diens vrije beroepsuitoefening aanvaard voor het bedrag dat normaal gesproken door een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd ter zake van de schade waarvoor de dienstverlener aansprakelijk is gesteld, doch in elk geval tot een maximum van € 1.500,-.
 2. De dienstverlener heeft een beroepsgeheim. Het inschakelen van derden zal door de dienstverlener te allen tijde in overleg met de cliënte gebeuren. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor tekort-komingen van aldus ingeschakelde derden.
 3. Op de rechtsverhouding tussen de dienstverlener en de cliënte is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
 4. Indien cliënte één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens de dienstverlener is zij verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.
 5. Het hierna vermelde inzake de aansprakelijkheid geldt zowel voor de abonnee als voor introducé(e)s van Care for Women – Nicole Elshof. Iedere deelnemer dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie. Care for Women – Nicole Elshof of haar medewerkers en dienstverleners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor blessures, letsel, (blijvende) invaliditeit en/of overlijden ontstaan door het gebruik van faciliteiten of tijdens een bezoek aan de praktijk.
 6. Iedere aanwezige vrijwaart Care for Women – Anke Simons voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in een van de praktijken ten gevolge van handelen of nalaten van deze persoon.
 7. Care for Women – Anke Simons aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. Care for Women – Anke Simons aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal uit of van jouw voertuig of ander vervoermiddel welke zich bevindt op het terrein van Care for Women – Anke Simons of daarbuiten. Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is verhaalbaar bij de cliënte die de schade veroorzaakt op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Overige voorwaarden

 1. Openings- en sluitingstijden. Tijdens de officiële feestdagen is het Care for Women – Anke Simons  gesloten tenzij anders aangegeven. Care for Women – Anke Simons behoudt zich het recht voor de opening- en sluitingstijden alsmede aanvangstijden van de (sport)activiteiten en diensten te wijzigen zonder dat hieruit door de cliënte enig recht kan worden ontleend. Tijdens de zomervakantie heeft het Care for Women – Anke Simons een gewijzigd rooster.
 2. Care for Women – Anke Simons behoudt zich het recht voor tarieven en Algemene Voorwaarden te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 3. Ieder cliënte dient zich aan de huisregels te houden. Care for Women – Anke Simons behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een dienst of abonnement te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
 4. De persoonlijke gegevens van de cliënte zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden voor Care for Women – Anke Simons  gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Klachtenbemiddeling

Uw feedback wordt met zorg ter harte genomen. Alle Care for Women specialisten hebben zich aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Hiermee voldoen zij aan de door de overheid ook ingestelde wetgeving. Het handelen van de Care for Women specialiste valt bovendien onder de klachtenregeling binnen de Care for Women organisatie. Heeft u klachten, dan kunt u een mail sturen naar info@careforwomen.nl. Wij nemen uw klacht dan in behandeling en stellen u op de hoogte van de uitkomst.
Bent u het niet eens met onze uitspraak, dan heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie, www.degeschillencommissiezorg.nl . Zij zullen uw klacht dan verder in behandeling nemen. Sommige Care for Women specialisten hebben zich bij een andere geschillencommissie aangesloten. Informatie hierover, kunt u verkrijgen bij uw eigen Care for Women specialiste. Omdat het hier een wettelijke verplichting betreft, zijn alle Care for Women specialisten bij een commissie aangesloten en voldoen wij aan de wettelijke richtlijnen.

Deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement maken deel uit van de overeenkomst tussen u en de Care for Women specialiste, met betrekking tot het gebruik van de diensten van Care for Women als omschreven in deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement, de overeenkomst en het gebruik van de website www.careforwomen.nl en/of www.ankesimons.nl. Door op de akkoord-button op het aanmeldscherm te drukken bevestigt u dat u deze voorwaarden en privacy statement heeft gelezen en begrepen en worden de Algemene Voorwaarden & Privacy Statement en de daarin opgenomen voorwaarden door u als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement bent u niet gerechtigd de website en de online services te gebruiken.

Cliënte verklaart hierbij bovenstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden. De Algemene Voorwaarden & Privacy statement zijn vermeld op de website van Care for Women en Vrouwhormonaal en zijn van daar op te halen.

Care for Women Anke Simons

 

Privacy beleid

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend Care for Women specialist, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandeladviezen

Als uw behandelend Care for Women specialist heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. 

Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 •  er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.  Voor het geanonimiseerde gebruik bij onderzoek. Uw gegevens zijn dan naar u niet herleidbaar en versleuteld.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat ik, Care for Women of mijn administrateur, een factuur kan opstellen, rapportages kan maken en een deugdelijke administratie kan voeren. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult