Professionele hulp hormonale disbalans

  • Werk

Verzuim op het werk door hormonale veranderingen, komt veel vaker voor dan werkgevers zich realiseren. Dit leidt niet alleen tot onnodig verzuim, maar helaas vaak ook tot verstoringen in de arbeidsrelatie. Onbegrip en verkeerde diagnostiek zijn daar vaak de oorzaak van. Dat is jammer, want meestal zijn dit soort situaties door goede voorlichting en juiste diagnostiek goed te verhelpen en te voorkomen.

Verzuim op werk door hormonale disbalans

Overgangsklachten, menstruatieklachten, problemen met de zwangerschap zijn bij vrouwen vaak redenen tot onnodig verzuim. Jammer, want door middel van goede voorlichting en adequate diagnostiek is hier vaak goed iets aan te doen. Care for Women zet de cijfers voor u op een rij.

Verzuim door de overgang

Onderzoekers van het Nij Smellinghe Ziekenhuis in Drachten concludeerden in een grootschalig onderzoek dat maar liefst 1/3 van de werkende vrouwen in de leeftijd van 45 – 50 jaar regelmatig uit het arbeidsproces valt door overgangsklachten. Denk aan slapeloosheid door opvliegers, gewrichtsklachten en depressie. Het gaat om een miljoen werkende vrouwen in deze leeftijd en die groep is groeiende. De onderzoekers zijn van mening dat dit ziekteverzuim maatschappelijke aandacht verdient en dat werkgevers zich vaak nog niet bewust zijn dat veel verzuim door de overgang komt. Ook concludeerden zij dat werkgevers nog zelden voorlichting aan werkneemsters van die leeftijd geven. En dat is jammer, want dat zou veel onnodig ziekteverzuim kunnen voorkomen.

Verzuim tijdens de maandelijkse menstruatie

Helaas is er minder onderzoek verricht naar het effect op het arbeidsproces van klachten rondom de maandelijkse menstruatie. Toch laten verschillende onderzoeken de impact van deze klachten zien. Zo toonde Engels onderzoek aan dat vrouwen die last hadden van menstruele migraine maar liefst 4,2 dagen per drie maanden missen ten opzichte van 2,4 dagen bij vrouwen zonder menstruele migraine. Tel hierbij op dat de vrouwen uit dit onderzoek ook nog eens aangaven dat na 6 dagen werkhervatting de productiviteit pas op de helft van de normale productiviteit zit. Onafhankelijk NIPO onderzoek toonde aan dat in Nederland maar liefst 1 op de 12 vrouwen rond de menstruatie last heeft van migraine volgens de officiële criteria van de International Headache Society (IHS). Van deze vrouwen werd maar liefst 45% ernstig belemmerd in hun werk.

Ook hevige, langdurige en onregelmatige menstruatie of bloedverlies tussen de menstruaties door blijkt een belangrijke factor voor verzuim te zijn. Deze klacht behoort binnen de gynaecologie zelfs tot de meest voorkomende klachten. Maar liefst 20 procent van de vrouwen heeft hier last van. Dat zijn in Nederland 800.000 vrouwen in de leeftijd van 35 tot 55 jaar.

Verzuim tijdens zwangerschap

In het uitgebreide rapport ‘Ziekteverzuim bij zwangeren’ van TNO  is er te zien dat, los van het zwangerschapsverlof, onder deze groep vrouwen regelmatig extra ziekteverzuim optreedt.

  • Bijna de helft van de vrouwen die in het kader van de Wet Arbeid en Zorg zwangerschaps- of bevallingsverlof had, verzuimde in de periode voorafgaand of na hun zwangerschap of bevalling.
  • Als vrouwen in verband met zwangerschap en bevalling verzuimen is de kans op verzuim tijdens de zwangerschap veel groter dan na de bevalling. Tijdens de zwangerschap (en voor het zwangerschapsverlof) verzuimt 36% van alle zwangere vrouwen vanwege hun zwangerschap. Na het bevallingsverlof verzuimt slecht 4% als gevolg van de zwangerschap en/of bevalling. Negen van de tien vrouwen die verzuimen als gevolg van de zwangerschap of bevalling, verzuimen tijdens de zwangerschap. Slechts één op tien verzuimt na de bevalling.
  • Maar, als vrouwen na de zwangerschap verzuimen duurt dit gemiddeld twee keer langer dan tijdens de zwangerschap. Ziekteverzuim na de bevalling is dus een probleem voor een beperkte groep vrouwen, maar zij moeten wel een langdurig beroep op de Ziektewet doen.
  • De kans op verzuim lijkt onder zwangere werkneemsters ongeveer even groot als onder gewone werkende bevolking, maar de verzuimduur is veel langer. Als een Nederlandse werkneemster verzuimt bedraagt de gemiddelde verzuimduur circa 17 (werk)dagen, maar van een zwangere werkneemster bedraagt het zwangerschaps- of bevalling gerelateerde verzuim gemiddeld 52 (kalender)dagen.

Meer informatie

Maak een afspraak

Anke Simons

Bel 06 -10 50 12 41

of makkelijk en snel jouw afspraak maken 24 uur per dag via de online web agenda

staat er voor jou geen goede datum bij bel me dan of stuur me een bericht met je voorkeur voor dag.  

  • Specialitische zorg Als specialiste ben ik speciaal opgeleid in hormonale problemen. Ik weet als geen ander hoe ik jou kan helpen.
  • 98% snel geholpen Doorlopen met klachten is niet nodig. Maar liefst 98% van de vrouwen is snel van haar klachten af.
  • Aandacht voor jou Ik neem alle tijd voor je, ben zlef ook vrouw en begrijp als geen ander hoe jij je nu voelt.
  • Geen verwijzing nodig Maak zelf direct de afspraak want je hebt geen verwijzing nodig van je huisarts.